Styret i Gjøvdal Friluftslag 2011:
Astrid Raudåna, styreformann
Magne Hansen, nestformann
Arnhild Smeland, sekretær
Gunn Sandberget Andersen, kasserer (ikkje avbilda)
Anlaug Askland, styremedlem
Vara: Anne Lise Skjeggedal
Vara: Hilde Hansen Smeland (markedsføring, og står bak kamera)
 

 

Årsmelding 2011

Referat (med aktivitetsprogram) fra Årsmøtet 2011
Referat frå Årsmøtet 2010Lysfest i Svårthylkyrkja                 Turløype til Åmlandsnapen