Gjøvdalsord A:

Agnbogen

Albogen, Armbogen

Andektig

Alvorleg

Angbeite (agnbeite)

Meitemark

Anntida                

Slåtten

Annsamt

Travelt

Annvåka

Svevnlaus

Aptikk

Apotek

Armodsbøye

Trøytt, sliten, slapphetslune

Avåte

Insekt

Avbakeleg

Avsides, vanskeleg å kome til

Avelle

Svekling. Ordtak: "Alle avellor fattas tak"

Avvea

Slapp. Eksempel: "Eg er så avvea idag"