Gjøvdalsord B:

Bakfoeleg

Tungvint, upraktisk. Eksempel: "han arbeidde så bakfoeleg"

Balere

Bråke

Beit

Fiskebit. Eksempel: "på beit"

Beite

Tidsperiode, ein kort periode. Eksempel: "ei beite”

Bel

Stund. Eksempel: "du kan vel bli eit bel"

Bere

Kalve. Å kalve = Å bere

Bere                     

Binne, gammelt om hobjørn, (negativt om kvinnfolk – ”ei honbøre”)

Berkje

Barke tømmer

Berreske

Bær-renser (til å sveive, oppfunnen av Aslak Landsverk)

Besne

Bli betre (etter sjukdom)

Bindøks

Brei øks, vart og brukt til å barke med

Bjalkje

Stokk

Bjalkjeveg

Tømmerslepe

Bledde

Utvalde

Bleiv

Drukne ”å blive”

Blekkje

Lausblad

Blekkje (å)

Blinke tre som skal fellast

Blese (a)

Panne (a)

Blækte

Sau som brækar

Blæs

Blåse (det blæs i dag)

Bløyte

Blaut stad i terrenget, sjargong for (fuktig) fest

Bojen

Bøygd, lut, om personar

Boleg

Ferm, stor kropp

Bålen

Truten, opphovna

Bålte

Lyge, overdrive

Bån, bånna

Born

Braje

På toppen ”i sin braje” på sitt beste

Brand

Stor mann, ein brande

Brau, brausoll

Flatbrød

Bringa

Brystet

Briske

Blåse seg opp. Eksempel: ”hanen briska seg”

Brugde

Ryggstø på stol eller benk

Bruke

Om å leige. Eksempel: ”bruke ein gard”

Brun

Bru

Brynne

Gje krøtera vatn

Bræ

Smelte td. smør. Og bruka om å bræ (tjørebræ skia)

Brækjelune

Sola stikk fram mellom skyene

Bråndlot(e)

Stripute (om dyr)

Bråne

Smelte. Eksempel: ”isen brånar”

Bråt

Stokk til å lyfte med redskap ved tømmerdrift før

Bråt

Kant i terrenget

Bråte

Renne tømmer ned ei bratt li

Bua (buæ)

Butikken

Buje

Bufe

Buveleg

Ufordrageleg om person

Buveg

Dyreveg, husdyr

Byggje seg

Taka arbeid

Byr

Lass på ryggen

Byse

Strø for dyra

Byting

Ein som er bortbytt (forbytta)

Bøne

Bokomslag

Børte

Småsint (”børte seg” – yppe seg)

Bøyk

Klegg ”å bøyke” kyrne spring etter kleggebit

Båke

Flå med hendane

Båkone

Fettlag

Bånejøle

Barnepassar

Byre (byrde)

Oppbevaringsplass for korn, mjøl o.l.

Bryne bikkjefoa

Plystre

Bere til lyftings

Gå på dårleg skare, blaut myr