Gjøvdalsord C, D:

Dagse

Taka seg kortvarig arbeid (dag for dag)

Dalje

Slå. Eksempel: ”ho dalja te han midt i blesa”

Dap

Nedfor, deppa

Dape

Vasspytt

Deilde

Gjere frå seg

Deise

Dårleg stekt, brød; kake. Ramle ned ”deise i bakken”

Denna

Om person, ofte nedsetjande. Eksempel: ”denna dummskallen”

Dildre

Dille, pusle, stelle

Dilke (kjem frå Tovdal)

Småslå, fike til

Dirre, deire

Skjelve

Don

Lyd (dump lyd)

Dorme

Halvsove (slappe av)

Drasse , drasse te

Bere – ha med seg. ”ho drassa på ein unge - slå ”drasse te”

Drette                      

Drag, til hesteslede

Dropla

Flekkete

Droseleg

Stor ”stasleg” om menneskje ”eit droseleg kvinnfolk”

Drosle

Strø, drysse forsiktig

Durte, durtote

Skrukke, skrukkete, om tøy

Dy

Søyledy, søylehole

Dynn

Dør

Dynngåtten

Dørsprekken

Døye, å døye

Fjerne utøy or klær (i badstoga for å fjerne lus)

Dås

Eske, øskje