Gjøvdalsord E:

Eisa

Utandørs vaskeplass med ded eldstad

Eisles

I eins ærend

Eismall

Aleine

Eiste, eistor

Testikkel, testiklar

Eitil

Kjertel

Eitren

Sinna (forsterka) eg blei så eitrande sinna)

Elgare

Kortvarig intens snø, regnbyge

Eldsmæle

Et ilegg (av ved)

Eldmørje

Glohaug

Elle

Fyre, legge i omnen

Ettegløyme

Ugift eldre dame (peppermøy)