Gjøvdalsord F:

Farre

Fant

Faster

Farsyster

Fejen

Glad

Fegje

Kar mann ”nå må du av å finne deg ein fegje”

Fenåren

Sauene

Fesen

Uopplagt

Fibb

Noke kort um ting

Fibbsinne

Eit anfall av bråsinne

Fillege, fillen

Klein, dårleg

Finnpusten

Forstoppelse (hjå hestar etter å ha ete finngras)

Firren

Kåt

Fisle

Sladre

Fit

Grasslette nær vatn

Fivrell

Sommerfugl

Fjagg

Kavaler

Fjoruve

Fjorgamalt gras på rot

Fjos(e)

Fjøs(et)

Flette

Flå om dyr

Fli

Rekke, gje. ”ve du fli meg kniven”

Floge

Flue

Flokse

Ei som byter kavaler tidt og ofte

Flos, flose

Skrell, avfall t.d.potetskrell ”flose tittor”

Flust

Nok, godt og vel

Flyse

Ribbe, flyse ei høne

Flæpe

Grine, gråte (unødvendig)

Flækje, flækje seg

Vide seg ut, forskreve seg

Flåt(a)

Grasslette(a)

Flåt

Fleskefeitt

Fo(a), fohål

Fu(a) baken

Fogguve

Om person, tilfogga med klær,

Fosole

Om person, klein stakkarsleg

Framstyving

Ungdom

Frate

Fise (med lyd)

Frostnem

Har lett for å fryse, stad

Frostole

Person som lett frys

Fræs (nygjøvdals)

Liv, moro. Slenguttrykk, ”æ de noke fræs i kveld”

Fæsel

Bandasje, plaster

Førdags

I forgårs

Førkje

Stort kvinnfolk

Fållåg

Legd, føderåd

Fålskje                    

Tunn, skrapa, nesten gjennomsiktig. (um menneske)

Fåme

Dum, undermåls