Gjøvdalsord I, J:

Ijår, ijårmorgo

I går, i gårmorgen

Ikkånn

Ekorn

Ikkontapp

Kvae som vert bruka som tyggegummi

Illherveleg

Fælt

Illhuve

Skrike høgt

Iljefatt

Uttrykk for ein mei, ski med kraftig spenn

 

Jase

Hare

Jeiske

Skreve

Jenn

Jern

Jenne seg

Stålsette seg

Jennstaur

Spett

Jerkveld

Gårkveld

Jinsk

Kåt

Jysjor, jysjeleg

Fælt

Jøgle

Skryte, smiske

Junje                       

Bordkniv

Jønnig

Gjerne

Jarv

Uredd, tam. Eksempel: ”sauene e jarve”

Jøgra

Senebetennelse

Jænar (ljænar)

Fleirtall av ljå