Gjøvdalsord O, P:

Ore

Is som veks, vatn frys på gammel is

Oppskon

Opphald, utan oppskon – uten opphald

Oneleg

Gildt, koseleg

One

Det motsette av å misunne

Okle

Ankel

Okleskodd

Berføtt i skoa

Olkeleg(e)

Utriveleg (om person)

Oppkome

Vasskjelde

 

Pesje

Sukkerertbelg

Pråm(en)

Båt(en), pram

Påddeleg

Sur, furten

Paggeleg

Tykk, godt i stand

Potre

Småkoke

Potittor

Poteter

Plagg

Skaut, på hovudet

Plåstre

Reparere

Pæning

Penger

Pådde

Padde

Påte

Pirke

Påtre

Skjelle, småkjefte

Pile

Plukke. Eksempel: "pile tittor / pile ber"

Pilsboa

Gut i skjørt (kanskje forløparen til transversitt?)

Pirre

Småverke. Også bruka om å erte

Purre

Sau  – lokke på sauene