Gjøvdalsord R:

Radda (radda botn)

Botn er dekka, av td. Ber

Rake (seg)

Barbere (seg)

Ravint

Rask, snar

Rein

Kant, åkerrein

Reise

Oppkalle (gje namn etter)

Reke (ei)

Skuffe, snøspade

Reksten

Kome på avveier

Rempe

Tak, ri, magerempe

Rennefåk

Snøfokk

Rifse

Fare fram uvørent

Rillen

Baksteredskap (lefsebaking) rillen og rallen, undersmygaren og smikkedallen

Rine

Bråke, vere ustyrleg

Rite seg ut

Stikke seg fram

Riv i klåra             

Veret lettar, sola tittar fram

Rot

Tak (innvendig)

Ruve

Stabel, braustabel

Ryle                         

Ulyd i lungene (ha ryle)

Rynje

Mjølkebytte av tre

Rysen

Lyden frå vind (kvervavind)

Ræmbe

Late seg (å rembe seg)

Ræmeleiste

Høgmælt, fæl til å skrike (ræme)

Ræske

Rense (td. Ber)

Røysesel

Illeluktande åtsel (vert bruka i mange samanhengar, helst negativt)

Røyte

Spre lort

Rålika

Hudlaus

Råsa

Takraset ”i dag råsa det frå tåka”

Råsje

Ufin historie, sladder

Råsjen

Rå, fuktig