Gjøvdalsord S:

Sijen

Trøytt

Sikke

Sile, sikke tittone

Sille

Skulle, eg sille på bua.

Silsup(en)

Rest etter siling av mjølk (nysila mjølk)

Sinerotta

Krampe, senestrekk

Sjaber

Dårleg, sjuk

Sjale, å sjale seg

Ut og ha det moro, besøke folk

Sjalla

Sjelden

Sjarr(e)

Redde halvville, sauene va sjarre

Sjave, seg sjave, sjave seg

Sjølv, seg sjølv

Sjavilla

Unødvendig

Sjavskot

Sjølvskot

Sjavsåe

Plante som har sådd seg sjølv

Sjur

Støl, stiv

Sjurte(a)

Skjorta

Sjåslen

Uforsiktig ikkje så nøye

Skamsjote

Skadeskyte

Skark

Øyk, gammel hest

Skarve

Fråtse, mykje pålegg på skiva.

Skave

Ta bark til for

Skjot-i skog             

Usikkert

Skjækar

Drag på kjerre (til hest)

Skjære

Saks

Skjøre

Måke, ”eg må skjøre sno av takje”

Skjøvar(t),

Udrøy

Skosle (or)

Skyttel(ar) til veving

Skove                        

Matrestar

Skrimsle

Tunt lag, snoskrimsle

Skrækte

Kremte, reinske halsen

Skråme

Skramme, sår

Skufse

Dytte borti, puffe

Skålen

Rom før fjøset

Skåt

Bratt bakke

Slubbe

Ureinskleg om menneskje

Slurpe

Lyd når ein et suppe

Slæve

Stålorm

Slåte

Trestokk i eit slåtele. (stengsel)

Snarte

Legge innpå bålet (halvbrent ved, kolsnart)

Sneis

Lita flis du har fått under huda

Snodig

Kjekke, rare om folk, rart om ting

Snåve

Snuble

Sokke

Barke eit tre nedantil før felling

Soll

Måltid, brød; flatbrød m. Sur eller søt mjølk på

Speleg

Farleg

Spikkje

Småfugl

Spite, eit spit

Strikke, strikketøy

Sprettbåje

Armbrøst

Spøne

Sette merke, spønor

Stagge

Stoppe, halde tilbake

Stakksneis

Stokk dei la høy rundt til vinterlagring

Stare, fugl

Stær

Ste seg

Taka tjeneste hjå nokon

Stegle

Fiskeline med fleire krokar

Steihogge

Få nei på eit frieri, eller skjemme øksa

Steihuset

Ytre kjellar, opphaldsrom om sumaren

Stenuve

Hubro, negativt om mann

Stett(a)

Trapp(a)

Stetthus

Rom, skåp under trappa

Stikkjen

Ein som blir lett fornærma

Storborke

Storfresar, svær kar

Strangle

Raje, lang påk (av tre)

Stronke                     

Kar, lita tunne  ”ho ha tittone i ein stronke”

Stråke

Leike, katten stråkar med eit nyste

Strått

Lita flaske, naftastrått

Studren

Dårleg til beins

Stulle

Fore dyra

Stuve

Stubbe

Styvle (seg)

Ta seg sammen

Stømper(s)

Stakkarsleg, ein det er synd på

Størvile

Dum uforsiktig, dum person

Støyve                  

Bli eller vente, nå må du støyve (vente litt)

Ståple

Samle i haug, ståple tømmerstokkar til ei vende

Sutter

Grisemat, ei greppe

Sveggje

Spesiell, negativt om person

Svikhålt

Is, glatte som er dekt av eit snølag

Svimlug (e)

Svimmel, ør

Svint

Snar

Svintokse

Grevling

Svipe

Pisk

Svæne

Gå ned, hevelsen svænar

Svål(a)

Gang(en)

Syppe                     

Ete sopp, kynane syppar

Syvjoge

Søvnig

Sæte

Legge høy i såte (haug)

Sålten

Svolten, sulten

Såssa

Slik, såleis

Såt

Fiskeplass